Tarihçe

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu; 1994-1995 eğitim-öğretim yılında "Fidan Yetiştirme", "Sebze Üretimi" ile "İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi" adlı üç programa öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz daha sonra da, 1995-1996 ve 1996-1997 eğitim-öğretim yıllarında sırasıyla "Besicilik" ve "Tohumculuk" programlarını açarak program sayısını beşe çıkarmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, "İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi" programı "Tarımsal İşletmecilik" adını almış, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ise bu program kapatılmıştır. Fakat, aynı yıl "Organik Tarım" adı ile yeni bir program açıldığından toplam program sayısı değişmemiş beş olarak kalmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce YÖK'ün kararıyla "Besicilik" programının adı "Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği ", "Fidan Yetiştirme" programının adı da "Bahçe Tarımı" olarak değiştirilmiştir. "Bahçe Tarımı" programı, sebze üretimi ile ilgili dersleri de içerdiğinden 2009-2010 akademik yılı sonunda "Sebze Üretimi" Programı kapatılmıştır. 2010-2011 akademik yılında ise "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" programı açılmıştır. YÖK Genel Kurulu'nun 03.05.2012 tarihli kararı ile "Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği" programının adı, 2012-2013 akademik yılından itibaren "Süt ve Besi Hayvancılığı" olarak değiştirilmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" programımız da açılmıştır. Meslek Yüksekokulumuzda “Laborant ve Veteriner Sağlık” programı açılmış olup, 2016-2017 akademik yılı itibariyle öğrenci alınmıştır. Halen, Meslek Yüksekokulumuz %100 Türkçe olarak "Organik Tarım", "Bahçe Tarımı", "Tohumculuk", "Süt ve Besi Hayvancılığı" ,"Süt ve Ürünleri Teknolojisi", "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” ile “Laborant ve Veteriner Sağlık”adlarındaki yedi program ile eğitim-öğretime devam etmektedir.  YÖK'ün 18.11.2015 tarihli toplantısında alınan kararla da "Ormancılık ve Orman Ürünleri" Programı açılmış olup, bu programla ilgili öğrenci alımı çalışmaları devam etmektedir.