Yönetim
Müdür V. Prof. Dr. Şafak CEYLAN
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Funda YOLDAŞ
MYO Sekreter V. Nadir EGEN
   
   
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şafak CEYLAN (Müdür V.) Başkan
Doç. Dr. Funda YOLDAŞ (Müdür Yrd.) Üye
Doç. Dr. Ayşe Betül AVCI Üye
Yrd. Doç. Dr. Özlem ALAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Bülent BUDAK Üye
Nadir EGEN (Yüksekokul Sek. V.)                              Raportör