Yönetim
YÖNETİM

Müdür V.

Prof. Dr. Şafak CEYLAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent BUDAK

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Serap FENDERYA

MYO Sekreter V.

Nadir EGEN

 

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şafak CEYLAN (Müdür V.) Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BUDAK (Müdür Yrd.) Üye
Öğr. Gör. Serap FENDERYA (Müdür Yrd.) Üye
Doç Dr. Ayşe Betül AVCI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZDEMİR Üye
Nadir EGEN (MYO Sekreter V.) Raportör