Yönetim
YÖNETİM

Müdür V.

Prof. Dr. Şafak CEYLAN

Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Bülent BUDAK

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Serap FENDERYA

MYO Sekreter V.

Nadir EGEN

 

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şafak CEYLAN (Müdür V.) Başkan
Yrd. Doç. Dr. Bülent BUDAK (Müdür Yrd.) Üye
Öğr. Gör. Serap FENDERYA (Müdür Yrd.) Üye
Doç Dr. Ayşe Betül AVCI Üye
Yrd. Doç. Dr. Özlem ALAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Nilay ÖZDEMİR Üye
Nadir EGEN (MYO Sekreter V.) Raportör