Bitkisel Üretim Alanları

Parseller halinde tek yıllık bitkisel üretim için ayrılmış alanlar, çok yıllık bitkiler için fidan yetiştirme alanları, meyve bahçeleri, bağlar ve değişik tiplerde seralar; bitkisel üretim derslerinin öğrenci uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar ve ticari üretimler için de kullanılmaktadır.