Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Genel Bilgiler

            Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan yedinci programımız olan Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2016-2017 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2018 yılı itibariyle 3 öğretim elemanı ile öğretim faaliyetlerine devam etmekteyiz.

            Uygulamalar için Meksek Yüksekokulumuza bağlı Süt ve Ürünleri Laboratuvarımız, Yem Analiz Laboratuvarımız, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İşletmemiz ve Kümesimiz bulunmaktadır. Uygulama derslerimiz öğrencilerin aktif katılımı ile bilgi ve becerilerini artıracak uygun şartlarda yapılmaktadır.

Programın Amacı

Veteriner Hekimliği çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, klinikler, poliklinikler ve hayvan hastaneleri gibi hayvan sağlığı; çiftlik ve pet hayvanları üretim, yetiştirme ve besleme;  hayvansal kökenli gıda üretim, işleme ve pazarlama alanlarında Veteriner Hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.

Programın Kabul Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan 150 ve üstü puan alanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nın Hayvan Sağlığı ve Hayvan Yetiştiriciliği alanlarından mezun olan adaylar Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’nı tercih etmeleri halinde ÖSYM tarafından ek puan uygulanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için ÖSYM 2018 Yükseköretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nu inceleyiniz.

Öğretim Süresi ve İçeriği

            Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğretim süresi 14’er haftalık 4 yarıyıl (2 yıl)’dan oluşmaktadır.

            Dersler ve içerikleri hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Şartları

            Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olmak için öğrencilerin 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ve seçmeli derlerden toplamda 120 AKTS kredisini tamamlaması, bu derslerin herhangi birisinden devamsız veya başarısız olmaması, 30 iş günü stajlarını başarı ile tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “Önlisans Diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar “Veteriner Tekniker” olarak çalışabilir.

Mezunların Çalışma Alanları

            Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyelerde çalışabilmektedirler.

            Özel Sektör: Veteriner kilinik ve poliklinikleri, hayvan hastaneleri ile hayvan sağlığı laboratuvarları; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvan işletmeleri, pet hayvanları üretim ve yetiştirme; yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama; hayvansal kaynaklı gıda üretim ve pazarlama işletmelerinde iş bulabilmektedirler.

Meslekte İlerleme Olanakları

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir.

İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır:

•Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümü

•Veteriner Fakültesi

•Ziraat Fakültelerinin

    •Hayvansal Üretim Bölümü

    •Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

    •Zootekni Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2018