Management

                                                                 Directors

                                                              

Müdür V.

Prof. Dr. Şafak CEYLAN

Müdür Yardımcısı

Yard. Doç. Dr. Bülent BUDAK

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Serap FENDERYA

MYO Sekreter V.

Nadir EGEN

                                                                              

                                                                Boards of Directors

Prof. Dr. Şafak CEYLAN (Müdür V.)

Başkan

Doç. Dr. Funda YOLDAŞ (Müdür Yrd.)

Üye

Doç. Dr. Ayşe Betül AVCI

Üye

Yrd. Doç. Dr. Özlem ALAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Bülent BUDAK

Üye

 

Nadir EGEN (Yüksekokul Sek. V.)                           Raportör